Nomas noteikumi

Lejuplādēt šeit: Nomas līguma noteikumi

Prasības automašīnas autovadītājam un nepieciešamie dokumenti:

Automašīnu drīkst vadīt persona, kura ir sasniegusi 21 gadu vecumu. Nomniekiem jābūt starptautiski atzītai autovadītāja apliecībai, ar autovadītāja stāžu ne mazāk kā 3 gadi. Lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt pasi un autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopiju, kura tiks pievienota nomas līguma oriģinālam.

Minimālais nomas termiņš:

Minimālais nomas termiņš viena nomas diennakts (24 stundas), nododot automašīnu vēlāk, pēc nomas termiņa beigām tiek aprēķināta nomas maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu.

Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām , automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas līgumā.

Apmaksas kārtība:

Norēķini par automašīnas nomu notiek priekšapmaksas veidā, skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitijumu

Cenā ietilpst:

400 kilometru diennakts nobraukuma limits, automašīnas virsbūves tīrīšana, Obligātā Civiltiesiskā Apdrošināšana, KASKO.

Drošības nauda:

Atkarībā no izvēlētās automašīnas drošības nauda tiek noteikta sākot no 50.00 Ls. Drošības nauda Nomniekam tiek atgriezta līgumā paredzētā kārtībā

Nomnieka atbildība:

Katrai automašīnai ir noteikta pašriska summa ar kuru Nomnieks  riskē, ja iznomātajai automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība

Par papildus samaksu ir iespējams samazināt pašriska summu

Saņemšana/Nodošana:

Automašīna jānodod dienā, kad tas paredzēts nomas līgumā , tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta.

Automašīnas piegāde Rīgas teritorijā vai Lidostā maksā 7.00 Ls

Lietošanas noteikumi:

Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot automašīnu, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras automašīnas degvielas uzpildīšanas reizes. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties. Sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu novēršanu nomas laikā tiek sniegta pie automašīnas iznomāšanas. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas attieksmes rezultātā.

Izbraukšana ārpus Latvijas teritorijas jasaskaņo ar Iznomātāju

Sodi

– Iznomātajās automašīnās smēķēt ir aizliegts. Sods par smēķēšanu automašīnā: 50.00 Ls;

– Dzīvnieku uzturēšanās automašīnas salonā ir aizliegta, sods 50.00 Ls;

– Sods par atslēgu vai dokumentu nozaudēšanu: 100.00

– Netīrs automašīnas salons: 15.00

Twitter Updates